viernes, 28 de abril de 2017

       -En resumo, ao longo de todo o curso fun quen de ver que a tecnoloxia da que disfrutamos hoxe crease constantemente, esta en constante evolucion. Pero que non sempre foi asi, que se estan conseguindo cousas extraordinarias que hai uns anos semellarian imposibles

                                            Resultado de imagen de coche autonomo 


      Pero tamen me fixo ver que non todo é bo. Que se poden crear adiccions, ou dar un uso indebido a esta tecnoloxia, xa sexa para facer dano a unha soa persoa con accions como o cyberbulling ou a gran escala, aplicando os avances a nivel belico.

                                                         Resultado de imagen de bomba atomica 
  

      Pero en resumo, que a tecnoloxia non para de avanzar para tratar de axudar a facer as nosas vidas mais faciles, e esperemos que asi sexa.
      Por desgracia non toda esta tecnoloxia se usa para ben, senon que moita se enfoca a so belico. Esto ten os seus maximos exponentes nas Guerras Mundiais, onde oo diseño de armas, vehiculos e estratexias sufriron un grande avance. Como abarcar o avance tecnoloxico belico na sua totalidade é imposible vamos tomar de referencia o carros de combate, coñecidos comunmente por tanques.


                                               Resultado de imagen de A7V 


      Cando comeza a 1º G.M non habia vehiculos blindados, so cabaleria. Pero ao acabar cada bando tiña o seu propio modelo de vehiculo. Esto debeuse ao avance tecnoloxiaco sufrido, tanto a nivel do seu armamento (canons, ametralladoras,...) como a nivel dos motores, que eran algo recente na epoca. Os primeiros simplemente foron pensados como canons mobiles con algo de blindaxe (contra calibres pequenos) e eran moi grandes, lentos, pouco maniobrables e pouco fiables, os mais claros exemplos son o A7V aleman (imaxe superior) e o Mark IV ingles (imaxe abaixo)


                                              Resultado de imagen de mark iv 


      Todo esto cambiaria mais adiante na 2º G.M, cando tamen se aplicou cambios moi significativos non so no armamento senon que tamen se lle deu importancia ao blindaxe dando como resultado autenticas obras maestras de deseño e enxeñaria da epoca. O mais claro exemplo foi o IS-3 (imaxe a esquerda) da U.R.S.S. co seu frontal en "pico" conseguindo un doble angulamento no blindaxe, sendo case impenetrable como tamen o foi o Pz. Kpfw VI Tiger II aleman (imaxe a dereita) pero non na mesma medida.

          Resultado de imagen de IS-3        Resultado de imagen de panzer king tiger  


      Logo xa se chegan aos vehiculos actuais, que coa tecnoloxia de hoxe en dia son maqiunas moi compensadas en todos os aspectos, como pode ser o Leopard 2A6 (imaxe abaixo).
                                            Resultado de imagen de Leo 2A6/A6M                                        
      -Sobre esta automatizacion de todo hai moita polemica. Como ben dixen na anterior entrada, xa hai coches autonomos circulando polas carreteras. Este dase en Estados Unidos, onde a marca fabricante de vehiculos autonomos Tesla Cars, conseguiu permiso para que os seus coches circulen polas carreteras, con outros conductores humanos e peons.

                                             Resultado de imagen de Tesla car 


       O polemico disto ven a hora dos fallos. Imaxinemos un accidente con resultado fatal no que o coche autonomo se desvia e causa a morte aos seus pasaxeiros por unha colision, quen seria responsable? se non fose autonomo poderiase haber evitado?. Estas mesmas pregunts plantexanse se o coche realiza un atropelo, e culpa dos seus ocupantes por non frenalo? e culpa da marca por un fallo no sistema de navegacion?

                                                    Resultado de imagen de Tesla car 


      Ata o dia de hoxe non se rexistrou ningun problema considerable respecto a estos coches, esperemos que siga asi...
      -Estas novas tecnoloxias tamen van encamiñadas a mellorar a calidade de vida da xente, que en moitos casos significa tamen faer as suas vidas mais comodas. O proceso mais comun é o de automatizar tarefas, esto ten o seu exemplo mais visible en aparellos como as aspiradoras automaticas, que unha vez se lles da unha ruta e uns horarios, proceden coa limpeza elas solas.


                                                       Resultado de imagen de roomba 


      Outros aspectos desta automatizacion, pero non tan claros, son por exemplo os coches autonomos, capaces de autoconducirse, chegar ao destino sen mais conductor que o coche propio. Tamen se traballa en robots autonomos para asistencia a persoas que a precisen, pero ainda esta nunha fase moi inestable, moi nova; sen embargo xa hai coches autonomos circulando plos carreteras hoxe, pero debido ao seu reducido numero son pouco coñecidos.

                                             Resultado de imagen de Tesla car
      -Poder dispor de toda esta tecnoloxia é algo que todo o mundo quere, pero hai un complicado ciclo no mercado da tecnoloxia antes de que se poda disfrutar a nivel mundial. Este ciclo e coñecido por Ciclo da vida da tecnoloxia e procederei a explicalo a continuacion.


                                                          O Ciclo de Vida dunha Tecnoloxía é o proceso de evolución que calquera tecnoloxía ten no tempo. Na primeira etapa, só se atopa a disposición de poucos consumidores, para logo chegar a ser coñecida por todo o mercado, na última etapa a tecnoloxía está saturada e lista para saír do mercado. É polo anterior que se pode afirmar que cada tecnoloxía ten un ciclo de vida, que se diferencia na duraciónde cada etapa e isto vai dependendo das características e o sector onde se distribúa. Para analizar os ciclos das tecnoloxías créase unha curva chamada "S" pola súa forma na gráfica e con isto lógrase identificar a duración de cada período, dependendo da tecnoloxía analizada. Tamén se coñece unha clasificación segundo a Madurez do obxecto ou tecnoloxía en cuestión, para así realizar estratexias no proceso de comercialización con respecto á etapa en que se atopan.


      Para explicalo mellor é recomendable ver esta tres taboas sobre a consolidacion dun producto tecnoloxico no mercado.

                           1.-
                         Tecnología Emergente 

                          2.-
                           

                              Tecnología Clave


                         3.-
                                 Tecnología Basica